Bilgi Güvenliği Politikası

Oğuz Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.  ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni tüm bilgi varlıklarımızın ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak, varlıkların saklanması, iletilmesi, erişilmesi,değiştirilmesi ve işlenmesini kontrol altında tutmak amacıyla uygulanmaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikası ;

  • Politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmak ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamak,
  • BGYS yönetiminde; T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uymak,
  • Bilgi güvenliği ihlalleri konusunda gerekli organizasyon, eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamak, ihlal olması halinde disiplin sürecini çalıştırmak,
  • Tedarikçi ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği Performansını gözönünde bulundurarak ve onlarla BGYS konularında işbirliği içinde olmak,
  • BGYS'ni iyileştirmek ve etkin olmasını sağlamak için,İç Denetimlerde bulunmak ve denetimlerin sonuçlarını bilgi yönetim sistemi olarak ele almak, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmasını sağlamak,
  • Bilgi güvenliği risklerinin tanımlanması ve yönetilmesi,
  • BGYS'nin aktif olarak yürütülmesi adına kullanılan süreç ve faaliyetlerin devamlı iyileştirilmesi amacı ile sık sık gözden geçirilmesini,

 

BGYS: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top