İhracat İşlemleri

İhracat İşlemleri

Ihraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması, 
Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları ve TEV, 
Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk 
tasdik işlemleri vb. yapılması, 
Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, 
Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti, 
Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması, 
Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi, 
İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması, 
Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi, 
Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi, 
Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi, 
Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması, 
Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.

3-Posta Gümrük İşlemleri

4-Transit Ticaret İşlemleri

5-Dahilde İşleme işlemleri

6-Haricte İşleme İşlemleri

7-Gümrük kontrolü altında İşleme İşlemleri

8-Antrepo İşlemleri
a-)Genel Antrepo İşlemleri
b-)Özel Antrepo İşlemleri (Fiktif)
c-)Gümrük Antrepo İşlemleri

9-Gecici İthalat İşlemleri

10-Transit Rejimi İşlemleri

11-Serbest Bölge İşlemleri

12-Yeniden ihracat imha ve gümrüğe terk işlemleri

13-Gümrük vergilerinden muafiyet ve İstisna

14-Tasfiye Edilecek eşyaya ilişkin işlemler

15-Geri gelen eşya İşlemleri

16-Sınır Ticareti İşlemleri

Scroll to Top