Destek Hizmetleri

Destek Hizmetleri

Firmanızın ithal/ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili Gümrük İdareleri tarafından istenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin Tek pencere Sisistemi (TPS)  kapsamında temin edilmesi hizmeti de vermekteyiz.  

İthal Lisansı alınması 
Kontrol Belgesi alınması 
Gözetim Belgesi alınması 
TSE 
,Kimyahane raporları alınması 
Genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri 
Teşvik belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri 
Dahilde ve hariçte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri 
Marka ve isim tescil işlemleri 

Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri 
Telsiz Telekominikasyon Kurum  izinleri işlemleri 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi işlemleri 
Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş eşya ithal izin işlemleri,

İthalat Kayıt belgesi İşlemleri,

Tarım Orman Bakanlığı ön bildirim ve İthal uygunluk işlemleri, 

Zirai karantina İşlemleri.

Scroll to Top